Sisältöön »
  • Tekstikoko
  • Pienennä tekstikokoa
  • Suurenna tekstikokoa
 
 
 
ruska-timo-kesti.jpg
 
Kunta ja hallinto
 

Tarjouspyynnöt

Pöytyän kunta on siirtynyt loka-marraskuussa 2012 tarjouskilpailuissaan Cloudia Kilpailutus -järjestelmän käyttöön. Sähköisen tarjousmenettelyn tarkoitus on mm. edistää tarjouspyyntöjen ja tarjousten keskinäistä vastaavuutta sekä hankintalainmukaisuutta ja helpottaa tarjousten jättämistä.

Järjestelmään kuuluu toimittajaportaali, jonka kautta tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset jättävät tarjouksensa. Palvelu edellyttää tarjoajilta ensimmäisellä käyttökerralla rekisteröitymisen, mutta vähentää tarvetta erillisiin tarjousdokumentteihin, koska tarjoukset syötetään portaalissa suoraan tarjouslomakkeeseen ja tehdyt tarjoukset myös arkistoituvat portaalissa tarjoajien omiin tietoihin.

Linkit avoinna oleviin tarjouskilpailuihin löytyy  https://tarjouspalvelu.fi/poytya.


TARJOUSPYYNTÖ

RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULUN ENSIKERTAISEN VARUSTAMISEN OPPIMIS- JA OPETUSVÄLINEET AJALLE 1.4.2019 (tavoite) - 31.12.2019

Pöytyän kunta/sivistystoimi pyytää tarjouksia Riihikosken yhtenäiskoulun ensikertaisen varustamisen oppimis- ja opetusvälineistä ajalle 1.4.2019 (tavoite) - 31.12.2019. Hankintakilpailutus ja tämän perusteella tehtävä puitesopimus eivät koske kunnan muilla toimialoilla tehtäviä hankintoja eivätkä muihin sivistystoimen yksiköihin tehtäviä hankintoja.

Tarjoukset pyydetään tarjouspyynnön liitteenä olevan erittelyn mukaisesti sisältäen kuljetuksen ja mahdollisen asennuksen.
Riihikosken yhtenäiskoulu on noin 400 oppilaan vuosiluokkien 1-9 opetusta antava peruskoulu. Koulun rakenteilla olevat tilat valmistuvat heinäkuun 2019 loppuun mennessä ja koulun toiminta siirtyy näihin tiloihin syyslukukauden 2019 alusta lähtien.

Hankintailmoitus on julkaistu kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset liitteineen tulee antaa tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyviä lomakkeita ( 4 lomaketta, kaikki täytettävä ja sisällytettävä tarjoukseen) käyttäen sähköpostitse osoitteeseen tarjouskilpailut@poytya.fi keskiviikkoon 27.2.2019 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä.
Sähköpostin otsikkona tulee käyttää: "RIIHIKOSKEN YHTENÄISKOULUN OPPIMIS- JA OPETUSVÄLINETARJOUS".

Linkit tarjouspyyntöasiakirjoihin ja tarjouslomakkeisiin:

Tarjouspyyntö.pdf
Tarjouslomake liite 1.pdf
Tarjouslomake liite 2.pdf
Tarjouslomake liite 3.pdf
Tarjouslomake liite 3.docx
Tarjouslomake liite 4.pdf
Sopimuspohja.pdf

Linkki: Tarjouskilpailun kysymykset ja vastaukset


 

Lisätietoja

 

Pöytyän kunta
(02) 481 000 (vaihde)
kunta@poytya.fi